Na stiahnutie

Na stiahnutie

   Epipen - brožúra pre pacientov

   Epipen - certifikát pre cestujúcich lietadlom

   Epipen - predpisovanie (určené iba zdravotníckym odborníkom)

Len pre odpornú verejnosť

Nasledujúci dokument je určený len pre odobrnú verejnosť v zdravotníctve.

Ste osobou, ktorá je v zmysle zákona považovaná za odbornú verejnosť (t.j. osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky alebo zdravotnícke pomôcky)?

Áno Nie