Upozornenie o exspirácii

Upozornenie o exspirácii

ZAREGISTRUJTE SVOJ AUTOINJEKTOR

Služba „Upozornenie o exspirácii”

Autoinjektor (adrenalín) má určitý dátum exspirácie a po tomto dátume môže byť menej účinný.

Po zaregistrovaní Vášho autoinjektora v službe „Upozornenie o exspirácii” vám zdarma pošleme oznámenie prostredníctvom SMS alebo emailu o tom, že čas použiteľnosti vášho adrenalínového autoinjektora sa blíži.

Registrácia bezplatnej služby „Upozornenie o exspirácii” je veľmi jednoduchá. Stačí vyplniť a odoslať formulár uvedený nižšie a na základe registrácie dostanete upozornenie 1 mesiac pred ukončením času použiteľnosti vášho adrenalínového autoinjektora.

Upozornenie vám bude zaslané prostredníctvom bezplatnej SMS alebo emailu, ktoré vás upozorní o tom, že čas použiteľnosti vášho autoinjektora sa blíži ku koncu exspirácie.

Predtým, ako čas použiteľnosť vášho adrenalínového autoinjektora vyprší, navštívte svojho predpisujúceho lekára, aby ste získali nový a exspirovaný autoinjektor odovzdajte v lekárni.

Ak máte viac ako jeden autoinjektor s rovankým dátumom exspirácie, stačí vám len jedna registrácia.


Registračný formulár:

E-mail *
Mesiac exspirácie *
Rok exspirácie *
Mobil (bez medzier, napr. +421905123456) *
Prosíme o vyplnenie bezpečnostnej otázky. *
 
Koľko je 1+1=
 

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.


UPOZORNENIE – SMS alebo e-mail v tvare: Vymeňte si svoj adrenalinový autoinjektor - čas použiteľnosti je už iba 30 DNÍ!

UPOZORNENIE:
Služba „Upozornenie o exspirácii“ sa poskytuje ako dodatočná podpora ľuďom, ktorí používajú EpiPen®. Hoci sa snažíme zabezpečiť efektívnosť tejto služby, upozorňujeme, že exspiráciu lieku sú povinní kontrolovať sami pacienti, a to aj keď majú túto službu aktivovanú. Spoločnosť MYLAN s. r. o. nenesie žiadnu zodpovednosť voči pacientom alebo iným osobám v prípade prerušenia alebo výpadku tejto služby z akéhokoľvek dôvodu.